• kotel for home page

הישג היסטורי: הממשלה אישרה רחבת תפילה משותפת לגברים ונשים בכותל

מנכ"לית נשות הכותל, ענת הופמן, בראיון נרחב: "עם כל השמחה, חשוב לזכור שזו עדיין הצהרה בלבד ואנחנו מחכות לראות האם הממשלה אכן תעשה את שהבטיחה". להמשך 

  • burg small
  • הקרן החדשה שתולה בי / אברהם בורג

    "ככל ההוויה שלי, בכל מקום וזמן, היא הוויית הקרן החדשה לישראל. מעולם לא הייתי מסוגל להגיע על היסודות האידיאולוגיים של חיי בלעדיה. הייתי מהישראלים הראשונים שנחשפו לדגם החדשני שלה: יהדות ואקטביזם". להמשך