חזרה

ליקטנו מתוך אלפי תגובות והקדשות ששלחתן/ם לנו וריגשו אותנו כל כך. או במילים אחרות: תודה על הכל!

על התמיכה, התרומות, העמידה האיתנה לצידנו בעת זו. שבת שלום מאיתנו בקרן

#כללי