חזרה

פעילים ופעילות למען הסביבה: קרן של”י מחפשת אתכן/ם

18/05/2017

קול קורא לבקשות סיוע למימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה – סבב קיץ 2017: קרן של”י (שורשים לסביבה ירוקה) הפועלת במסגרת הקרן החדשה לישראל, מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בנושא איכות הסביבה וזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה, לפנות בבקשה לקבל סיוע.

palmachim beach

 • (חוף פלמחים)

מטרות הקרן: לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, בנושאים ותחומים הקשורים לקיימות ולאיכות הסביבה. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילים והפעילות ברחבי הארץ.

הבקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכם.

לקרן רשאים לפנות רק גופים מאוגדים ללא מטרות רווח

אנו מציעים ליחידים/וועדי פעולה, למצוא עמותה שתהיה מוכנה להגיש את הבקשות דרכה

הקריטריונים להגשת בקשות:

 • עדיפות לקבוצות בתחילת דרכן ולא לארגונים גדולים וממוסדים
 • הקרן אינה תומכת במחקרים, תשתיות או פרסומים
 • על הבקשה להתייחס לאיכות הסביבה כמטרה ולא כאמצעי

פניות שתמצאנה מתאימות תזכינה במענק כספי של עד 20,000 ₪

הליך ההגשה מתבצע באמצעות טופס הבקשה המקוון של קרן של”י מומלץ מאד לקרוא את ההנחיות המפורטות למטה בעיון, ולהכין את מה שנדרש לפני שניגשים למילוי הבקשה המקוונת  

 לשאלות לגבי ההליך ניתן לפנות לנוגה לוי באימייל nogal@nif.org.il ו/או בטלפון 073-244-5081

המועד האחרון להגשת בקשות הוא ה 13/6/17 בשעה 8:00 בבוקר.

לקרן צוות שופטים מקצועיים שיבחן את הפניות שיגיעו ויכריע, במגבלות התקציב, למי מהפניות הקרן תיענה בחיוב. תשובות סופיות לזוכים תימסרנה בספטמבר 2017.

הנחיות

להלן הסעיפים אותם תידרשו למלא בטופס הבקשה המקוון של קרן של”י

שימו לב לגבי כל הסעיפים –  אנו מעוניינים בפרטים של ההתארגנות הפונה ולא של עמותת החסות אם ישנה (מלבד בחלק הראשון בסעיף 19, שם נרצה את פרטי עמותת החסות)

חלק ראשון

פרטים כלליים: עליכם למלא את פרטי הקשר של הארגון הפונה, וכן במידת הצורך, פרטים על העמותה נותנת החסות (עמותה רשומה שבאמצעותה אתם פונים – רלוונטי לוועדי פעולה שאינם רשומים ברשות המיסים(

 1. שם ההתארגנות/הארגון (לא שם עמותת החסות) הפונה
 2. שם הפרויקט
 3. סכום מבוקש (עד 20,000 ₪)
 4. שם איש קשר (נא לרשום שם אחד בלבד)
 5. תפקיד איש קשר
 6. כתובת
 7. טלפון
 8. סלולארי
 9. פקס
 10. אימייל
 11. כתובת אתר אינטרנט
 12. מועד הקמת ההתארגנות
 13. מהם יעדי ההתארגנות המרכזיים (עד 1,000 תווים. שימו לב, הכוונה היא למספר התווים ולא למספר האותיות או המילים)
 14. מספר עובדים בשכר
 15. מספר מתנדבים
 16. ניסיון קודם בפעילות סביבתית, פרט (עד 1,000 תווים)
 17. כיצד שמעת עלינו? (יש לסמן את אחת האופציות: עיתונות, ניסיון קודם, אינטרנט, חברים, אחר)
 18. האם הגוף הפונה הינו עמותה רשומה? אם כן – מספר עמותה (ח.פ.)
 19. אם לא – פרטי עמותה נותנת חסות [שם, מספר עמותה (ח.פ.), שם איש קשר, טלפון, סלולארי, כתובת אימייל, כתובת רגילה]
 20. האם קיבלת בעבר מענק מקרן של”י? [אם כן: מתי, סכום, שם הפרויקט ותיאור הפעילות (תיאור הפעילות עד 1,000 תווים)]

חלק שני

תיאור הפרויקט: יש לתאר את הפרויקט המוצע על פי ראשי הפרקים הרשומים למטה. ניתן לכתוב עד 1,000 תווים עבור כל פרק, בסעיף התשיעי (שאינו חובה) ניתן למלא עד 1,500 תווים.

 1. תיאור קצר של הפרויקט המוצע
 2. היעד בראיית על: מה היעוד של הפרויקט המוצע, מה הנושא שיטופל, מדוע נושא זה נבחר ומה ממדי ההשפעה של הפעילות
 3. מטרות עיקריות: מה הן מטרות הפעילות המוצעת, מה אתם שואפים להשיג בעזרת הסיוע של קרן של”י וכן מה טווח הזמן המתוכנן להשגת המטרות
 4. דרכי פעולה עיקריות: מה הן דרכי הפעולה בהן תנקטו, לדוגמה, מאבק משפטי, הפנינג, קמפיין וכו’
 5. תוצאות רצויות: מה התוצאות אותן אתם מתכוונים להשיג הן בטווח הקצר (השנה הקרובה) והן בטווח הארוך יותר
 6. מדדים להצלחת הפרויקט: כיצד בכוונתכם למדוד ולהעריך את הצלחת הפרויקט
 7. אזור גאוגרפי בו הפרויקט יתבצע [יש לסמן את אחת האפשרויות: צפון, מרכז (גדרה-חדרה), ירושלים, דרום (אשדוד-אילת), כלל ארצי]
 8. מועד תחילת וסיום הפעילות
 9. תיאור נוסף על הפרויקט (עד 1,500 תווים): לא חובה למלא! בחלק זה ניתן לרשום תוספות או סיכום קצר של כל מה שנכתב למעלה, אך כאמור לא חובה למלא.

חלק שלישי

בחלק זה עליכם לפרט את תקציב הפרויקט על פי סעיפים פרטניים וגובה הסכום בכל סעיף.

שימו לב! בעקרון קרן של”י אינה מממנת ציוד, אלא אם כן רכישת הציוד מהותית לביצוע הפרויקט.

 1. מה התקציב השנתי הכולל של ההתארגנות/הארגון (לא של עמותת החסות) הפונה, לשנה הקרובה?  לרשום סכום בלבד
 2. מהו תקציב הפרויקט הכולל עבורו מבוקש המענק, אם הפרויקט רב שנתי, נא לרשום תקציב רב שנתי ולציין את מספר שנים ואת שנת ההתחלה.
 3. האם ישנם תומכים/נותני חסות לפרויקט (כולל שווה-כסף)? לסמן כן/לא
 4. אם כן, מי? בסעיף זה לרשום רק את שם התומכים/נותני החסות ולפרט בסעיף 7, את התקופה ואת ההיקף.
 5. כמה כסף הושקע עד כה בפרויקט, עבור אילו הוצאות שימש ומה מקורו? הכוונה למשך כל שנות הפרויקט, יש לפרט בסעיף 7
 6. כמה כסף דרוש על מנת לסיים את הפרויקט? (במקרה של פרויקט מתמשך יש להתייחס לסכום הדרוש במהלך 12 החודשים הקרובים)
 7. תיאור מפורט של תקציב הפרויקט לשנה הקרובה (עד 1,000 תווים). ניתן להכניס לכאן פרטים נוספים של שאר הסעיפים, אם צריך.
 8. סכום מבוקש מקרן של”י (עד 20,000 ₪) ונא לפרט עבור מה (עד 1,000 תווים), כאמור למעלה, בעקרון קרן של”י אינה מממנת ציוד, אלא אם רכישת הציוד מהותית לביצוע הפרויקט.

חלק רביעי – צירוף קבצים ותמונות רלוונטיים (לא חובה) – עד 3 קבצים, כל קובץ עד 2 מגה בייט בלבד וניתן להוסיף הסבר קצר על החומר החזותי המצורף. לא ניתן להוסיף קבצים לאחר שליחת הטופס.

 

תודה רבה לכל הפונים ובהצלחה!

* הפנייה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפנייה היא לנשים וגברים כאחד

#כללי