חזרה

מגבלות החלות על פעילותם של ארגונים מוענקים של הקרן החדשה לישראל במהלך מערכת הבחירות המקומיות

בהתאם לחקיקה ולתקנות הרלבנטיות השונות, התקופה הנחשבת כ”תקופת בחירות” היא 90 יום לפני מועד הבחירות.

הכלל המנחה העיקרי הוא שאסורה כל פעילות שניתן לפרש אותה כתמיכה של הארגון במועמד/ת מסוימ/ת או במפלגה/רשימה או מפלגות/רשימות מסוימות או כעידוד של הציבור לתמוך באחד או יותר מאלה. להלן מספר מגבלות ספציפיות הנגזרות מהכלל המנחה הזה:

 • אסור לארגון לתמוך במועמד/ת מסוימ/ת או ב”סוג” מועמדים/ות (לדוגמא: נשים, צעירים וכו’) – בין אם בכתב ובין אם בהצהרות בע”פ.  לדוגמא: ארגון נשים המעוניין לקדם ייצוג של נשים במפלגות השונות אינו רשאי להצהיר שהוא תומך במפלגה/רשימה X (שיש בה ייצוג גבוה לנשים) וגם לא לצאת בקריאה לציבור הרחב להצביע עבור מפלגות שיש בהן ייצוג גבוה לנשים.    לעומת זאת, פעילות מול המפלגות/הרשימות השונות שמטרתה לעודד אותן לכלול ברשימת המועמדים שלהם “סוג” מסויים של מועמדים (נשים, צעירים וכו’) היא פעילות מותרת.

 • אסור לארגון להעמיד לרשות מפלגות/רשימות ו/או מועמדים/ות מימון ישיר או עקיף, כוח אדם, שירותי משרד או שווה ערך להם. איסור זה כולל הפצה, העברה או שימוש ברשימות חברים/ות או ברשימות תורמים/ות לטובת מפלגות ו/או מועמדים/ות.

 • אסור לארגון להשתתף או להיות מעורב בדרך כלשהי בתעמולת בחירות.

 • החלטה של עובד (בייחוד אם מדובר בעובד בכיר) או של חבר/ת הנהלה בארגון להציג את מועמדותו/ה במסגרת מערכת בחירות מעלה חשש להפרת ההנחיות המופיעות בדף זה. כמו כן, מבחינת הארגון יש סיכון שהוא יזוהה על ידי הציבור עם המפלגה/הרשימה במסגרתה חבר ההנהלה או העובד הציג מועמדות. לפיכך, מן הראוי שהמועמד/ת ת/ישקול השעיה עצמית או לקיחת חופשה לתקופת מערכת בחירות. יחד עם זאת, אין איסור מוחלט על עבודה בארגון או על חברות בהנהלה של הארגון, של מועמד/ת בתקופת מערכת הבחירות.  בכל אופן, אם חבר הנהלה או עובד של הארגון מתכנן להציג מועמדות במסגרת מערכת בחירות, אתם מתבקשים לעדכן באופן מיידי את אנשי צוות הקרן שאתם נמצאים איתם בקשר. בהקשר של סעיף זה חשוב לציין שהמועד הרלבנטי לתחילת לקיחת חופשה או השעיה עצמית הוא לא 90 יום לפני מועד הבחירות אלא המועד בו יש הכרזה ציבורית של המועמד על הגשת המועמדות.

 • ארגון יכול לנקוט עמדות ציבוריות ולסנגר על נושאים במהלך מערכת הבחירות, כל זמן שאין מהלך זה נתפס כתמיכה במועמדים/ות מסוימים/יות ו/או במפלגות/רשימות מסוימות.  לדוגמא: ארגון המקדם חופש דת ופלורליזם רשאי לפעול מול מועמד/ת/ים/ות או מפלגות בניסיון להשפיע עליהם/ן לאמץ עמדה התומכת בתחבורה ציבורית בשבת. יחד עם זאת, הארגון אינו רשאי לפרסם את עמדות המפלגות/רשימות השונות ו/או המועמדים השונים מאחר שמהלך כזה עשוי להיתפס כהבעת תמיכה באותן מפלגות התומכות בתחבורה ציבורית בשבת. כמו כן, ארגון זה אינו רשאי לצאת בקמפיין הקורא לציבור “להצביע למפלגות/רשימות המקדמות חופש דת” מאחר וצעד כזה ייתפס אף הוא כהבעת תמיכה במפלגות/רשימות מסויימות.

 • כאשר ארגון מעניק חסות לרב-שיח/דיון ציבורי של מועמדים/ות, צריך להימנע ככל האפשר ממצב בו ניתן להסיק שהארגון תומך במועמד מסויים שמשתתף בדיון. הדרך לעשות זאת היא לוודא שהדיון יהיה רחב ככל האפשר ויכסה מגוון רחב ככל האפשר של נושאים הקשורים לתפקוד הרשות המקומית. כאשר הדיון הוא רחב ומכסה מגוון של נושאים, הסיכוי שיהיה ניתן לזהות תמיכה של הארגון במועמד מסויים (שמסכים עם עמדות הארגון בכל מגוון הנושאים הללו) הוא יותר קטן. במידה ומתמקדים בתחום מסויים (למשל, פלורליזם) צריך לוודא שהדיון עוסק במספר נושאים בתוך התחום הזה (תחבורה בשבת, פתיחת עסקים בשבת, מינוי רבני שכונות) ולא רק בנושא אחד מצומצם (גם כאן הרציונל הוא זהה – ככל שנושא הדיון ממוקד יותר יש יותר סיכוי שאפשר יהיה לזהות תמיכה של הארגון במועמד שעמדתו בנושא זהה לעמדת הארגון).

 • דרישות נוספות לגבי רב שיח/דיון ציבורי שכזה:

 • השתתפות מועמדים/ות ממגוון מפלגות/רשימות

 • ניסוח השאלות אינו מוטה

 • מנחה הדיון נתפס ציבורית כמנחה נייטראלי.

 • אסור לארגון לפרסם הצבעות של חברים/ות במועצה מקומית (בבחירות לרשויות המקומיות), אלא אם פרסם פרסומים כאלה באופן שוטף בתקופה מקבילה, בשנים שאינן שנות בחירות. במידה והארגון מפרסם באופן שוטף מידע לגבי הצבעות של חברים/ות במועצה מקומית , רצוי לציין באופן בולט (באתר האינטרנט או בכל פלטפורמה אחרת בה המידע מפורסם) שפרסום המידע לא נעשה למטרות פוליטיות אלא כשירות בתחום של “חינוך הציבור” שמטרתו ליידע  את הציבור הרחב על  פעילות נבחריו.

 • פעילות מותרת במהלך מערכת הבחירות וביום הבחירות עצמו:

 • ארגון רשאי לפעול לעידוד הצבעה של הציבור הרחב ואף של קהלים ספציפיים (למשל, צעירים, נשים, אזרחים ערבים) כל עוד לא משתמעת מפעילותו קריאה להצבעה עבור מפלגה/רשימה מסויימת, גוש מסויים, או מועמדים מסויימים. לדוגמא: פניה לציבור הרחב לצאת ולהצביע כדי “לקדם את הדמוקרטיה” היא פעולה מותרת אבל פניה לציבור הרחב לצאת ולהצביע כדי “לקדם רוב חילוני/פלורליסטי בירושלים” יכולה להתפרש לא כקריאה ניטרלית אלא כקריאה להצביע לרשימות ומועמדים מסויימים. דוגמא נוספת: פניה לצעירים בעיר מסויימת לצאת ולהצביע היא פעולה מותרת.

 • ארגון רשאי לפעול לעידוד הצבעה של חברי הארגון ו/או של התושבים באיזור בו פועל הארגון, כל עוד לא משתמעת מפעילותו קריאה להצבעה עבור מפלגה/רשימה מסויימת או מועמדים מסויימים. לדוגמא – פעילות של תנועת הצופים (שהיא תנועה א-פוליטית וא- מפלגתית בהגדרתה) לעידוד התושבים באיזור מסויים או לעידוד הורי החניכים להצביע היא פעילות מותרת. לעומת זאת, פעילות דומה של תנועת נוער שיש לה זיהוי פוליטי ומפלגתי מובהק עלולה להתפרש כפעילות אסורה.

 • ארגון רשאי לארגן הסעות לקלפי ביום הבחירות (גם לחברי הארגון וגם לקהלים רחבים יותר) ובתנאי שההסעות לא מוגבלות למצביעים עבור מפלגה/רשימה או מפלגות/רשימות מסויימות.

 • לפרטים נוספים ו/או הבהרות ניתן לפנות ליובל יבנה, סמנ”כל הקרן החדשה לישראל – yuval@nif.org.il

בכל מקרה או ספק קל,  מומלץ לבקש הבהרות מיועץ/ת משפטי/ת או מהגורם המממן.

#כללי