פרס ישראלה גולדבלום

  • Israela goldbloom

קרן ישראלה הוקמה על ידי משפחתה וחבריה של ישראלה גולדבלום (1947- 2006) בקרן החדשה לישראל, מתוך הכרה בהכרח ובדחיפות לשפר יחסים בין הציבור הערבי והיהודי בישראל ומאמונה בחברה שוויונית, רב-תרבותית, הוגנת וצודקת לכלל האזרחים במדינה - יהודים כערבים, חברה הדוגלת בפתרון מחלוקות ואי-הסכמות בדו-שיח. הפועלת באמצעות פרס שנתי (על פי קריטריונים שמפורסמים בכל שנה) ובאמצעים שונים לקידום מטרותיה:

 

  • לפעול למען הבנה, הידברות, שותפות וקירבה, ונגד אי שוויון ואפליה ביחסים בין יהודים וערבים בישראל, מתוך אמונה שחברה רב-תרבותית, שוויונית וצודקת לכלל אזרחיה מקדמת את הקיום-יחד בין שתי הקהילות במדינת ישראל ומקרבת יחסי שלום עם שכנינו.

  • לקדם פעילות יהודית-ערבית להבנה והערכה הדדית של ההיסטוריה, התרבות והרגישויות של שתי הקהילות.

  • להגביר את המודעות הציבורית לחשיבות ולדחיפות הטיפול בבעיית הקיום יחד של יהודים וערבים בישראל, באמצעות צמצום פערים ושיפור איכות חיים משותפת לשתי הקהילות.

  • לחשוף את מוסדות החינוך, גורמי הממשל והחברה בישראל לפעילות למען קיום יחד של יהודים וערבים בישראל.


חזון הקרן


ישראל היא מדינה מולטי אתנית עם רוב יהודי ומיעוט ערבי משמעותי. היריבות היהודית -ערבית ששורשיה בקונפליקט ההיסטורי על אדמה עדיין נמשכת וגרמה, בין השאר, ליצירת אי שוויון ואפלית המיעוט הערבי. מאחר ושתי הקהילות צריכות להתקיים יחדיו בישראל, חיוני לשפר את היחסים ולהפחית את המתח והיריבות.* הקרן תתמוך בפעילות בתוככי הקו הירוק שמלפני ה-5 ביוני 1967 או בגבולות מדינת ישראל, כאשר אלה ייקבעו בהסכמים עם שכנינו הפלסטינים.

* הקרן תפעל תוך שיתוף ושותפות אקטיבית עם הקרן החדשה לישראל ועם ארגונים נוספים הפועלים בתחום, על מנת למנף את מטרות קרן ישראלה. 

להיות מעודכן זה להשפיע
 

הרשמ/י לניוזלטר של הקרן, התעדכנ/י בחדשות ובפעילויות הקרן, קח/י חלק פעיל במאבק על שמירת אופיה הדמוקרטי של ישראל וסייע לנו ליצור חברה פלורליסטית וצודקת יותר.