קווים מנחים למתן מענקים

הקווים המנחים של הקרן החדשה לישראל נועדו לכוון את הליכי קבלת ההחלטות של הקרן לגבי מתן מענקים לארגונים, מתן ייעוץ ארגוני ותמיכה (על ידי שתיל) ופיתוח פרויקטים. הקווים המנחים משקפים שלושה עקרונות מרכזיים:

 
 • כבוד לריבוי של דעות
 • שקיפות למול הארגונים, תורמים והציבור הרחב
 • עמידה בסטנדרטים של אמינות, אחריוּתיוּת (Accountability) ומינהל תקין
 
קריטריונים לקבלת מענקים מהקרן החדשה לישראל:
 
 1. עמידה בדרישות חוקי מדינת ישראל
 2. כיבוד עקרונות הקרן החדשה לישראל וקווי המדיניות והנהלים שלה 
 3. התאמה לסדרי העדיפויות האסטרטגיים העיקריים של הקרן הכוללים:
  א. התמקדות בשינוי חברתי
  ב. חיזוק הערכים הדמוקרטיים והמוסדות הדמוקרטיים של מדינת ישראל
  ג. מטרות הנופלות באחד מארבעת התחומים המרכזיים בהם הקרן פועלת: זכויות אדם ואזרח, צדק חברתי וכלכלי, פלורליזם דתי וסובלנות, והגנה על איכות הסביבה. 
 4. מעמד משפטי של ארגון ללא מטרות רווח:
  א. רישום כעמותה או חברה לתועלת הציבור
  ב. תקנון נגיש לציבור
  ג. דוחו"ת כספיים מבוקרים
  ד. אישורים על ניהול חשבונות תקין בהתאם לנדרש על ידי שלטונות המס בישראל ואישור על ניכוי מס במקור
  ה. הנ"ל אינו כולל פרטים או קואליציות המקבלים שירותי ייעוץ ארגוני ותמיכה משתי"ל
 
ארגונים העוסקים בפעילויות מהסוג המפורט להלן לא יהיו זכאים לקבלת מענקים או תמיכה מהקרן החדשה לישראל:
 
 1. השתתפות בפעילות מפלגתית
 2. קידום של תפיסות אנטי דמוקרטיות
 3. תמיכה בהמשך השלטון הישראלי בשטחים שנכבשו ב 67 ובהתנחלויות שהוקמו בשטחים אלה
 4. הפרת זכויות אדם של כל קבוצה או אינדיבידואל, קידום סלקטיבי של זכויות אדם לקבוצה מסויימת על חשבון קבוצה אחרת ו/או דחייה של עקרון האוניברסאליות של זכויות האדם. 
 5. תמיכה באלימות או עידוד של אלימות או אסטרטגיות אלימות
 6. שימוש בשפה גזענית או מעליבה או סימון של קבוצה כלשהי המבוסס על הדת, הגזע,  המוצא, המין, או הנטיה המינית של חבריה. 
 7. פעילות להכחשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ריבונית בתוך מדינת ישראל, או להכחשת זכותם של אזרחים פלסטינים או אזרחים אחרים שאינם יהודים לשוויון מלא בתוך ישראל דמוקרטית.
 8. עיסוק בפעילויות המנוגדות לעמדותיה, עקרונותיה או חזונה של הקרן החדשה לישראל. 
 
 

כל ארגוני הקרן

 • זכויות אדם
 • צדק חברתי
 • נשים
 • פלורליזם יהודי וחופש דת
 • איכות הסביבה
 • חיפוש מתקדם
 • paper4box

 • ארגוני הקרן בתקשורת

 • court4box

 • הישגים אחרונים

Debug toolbar