שאלות ותשובות

מדוע הוקמה הקרן החדשה לישראל?
הקרן היא שותפות של ישראלים ותומכי-ישראל יהודים מן העולם כולו, המחוייבים לחזון של ישראל כמולדת היהודית וכחברה משותפת החיה בשלום עם עצמה ועם שכנותיה. הקרן מחזקת ארגונים ומנהיגים הפועלים למען השגת שוויון לכל אזרחי המדינה; מימושן של זכויות אזרחיות וזכויות האדם לכל, בכלל זה פלסטינים אזרחי ישראל; חיזוק הפלורליזם החיוני בחברה הישראלית; והעצמת קבוצות המצויות בשוליים הכלכליים של ישראל. בנייתה של חברה חופשית ובת-קיימא המחויבת לשלום חברתי היא האמצעי שבעזרתו תרמה הקרן החדשה לישראל לחיזוקה של הדמוקרטיה הישראלית. מאז ייסודה, סיפקה הקרן למעלה מ-250 מליון דולר ללמעלה מ-850 ארגונים פורצי-דרך.

 

על פי אילו עקרונות נותנת הקרן מענקים לארגונים?
ארגון המקבל סיוע מהקרן חייב לעמוד בעקרונות הבאים: עמידה בדרישות חוקי מדינת ישראל; התמקדות בשינוי חברתי; חיזוק הערכים הדמוקרטיים והמוסדות הדמוקרטיים של מדינת ישראל; מטרות הנופלות באחד מארבעת התחומים המרכזיים בהם הקרן פועלת: זכויות אדם ואזרח, צדק חברתי וכלכלי, פלורליזם דתי וסובלנות, והגנה על איכות הסביבה; מעמד משפטי של ארגון ללא מטרות רווח (רישום כעמותה או חברה לתועלת הציבור, תקנון נגיש לציבור, דוחו"ת כספיים מבוקרים, אישורים על ניהול חשבונות תקין בהתאם לנדרש על ידי שלטונות המס בישראל ואישור על ניכוי מס במקור).


האם הקרן היא גוף פוליטי?
רבים מהארגונים הפועלים בסיוע הקרן מזוהים פוליטית, בעיקר אלה העוסקים בזכויות אדם וצדק חברתי. כמו כן, מתנגדת הקרן לכיבוש. מטעמים האלה, ניתן להגיד שהקרן מזוהה פוליטית, אך היא אינה מפלגתית, ולא תעניק מענקים כספיים לגופים השותפים בפעילות מפלגתית. עם זאת, רוב הארגונים הפועלים בסיוע הקרן אינם מזוהים עם הצד השמאלי או אינם מזוהים פוליטית כלל, ובנושאים רבים פוליטיים מדיניים אין לקרן עמדה אחד, מלבד עקרון ריבוי הדעות.


לאילו חוקים כפופה הקרן, והאם היא פועלת בשקיפות?

הקרן החדשה לישראל, כחברה נוכרית הפועלת בארץ, כפופה לדיני ישראל בכל פעילותה בישראל (ע"פ מה שמוגדר במפורש בחוק). הקרן כפופה לדיני העבודה, המסים, החוזים, תכנון בניה, הגנת הפרטיות, איסור לשון הרע וכל מאות הוראות החוק שחלות על כל מי שפועל בישראל. הקרן לא מחוייבת לשקיפות – בדומה לחברות ללא מטרות רווח ולתועלת הציבור (חל"צ). עם זאת, הקרן החדשה לישראל פעלה מאז ומתמיד בשקיפות מלאה, כשהדוחו"ת הפיננסיים השנתיים שלה גלויים לכל ואף מפורסמים באתר. הקרן זכתה לא פעם בישראל בציון לשבח על התנהלותה הכספית ועל כללי השקיפות לפיהם  היא מתנהלת. בסקרי השוואה שערכו עיתונאים בכירים בישראל בשנים האחרונות נמצא כי הקרן החדשה לישראל היא הגוף השקוף ביותר מבין עשר הקרנות הגדולות הפועלות בארץ. הקרן אף זכתה מספר פעמים בציון A מטעם המכון האמריקאי לפילנתרופיה על אחריות כספית כלפי תורמים.


מה הוא חזונה של הקרן בעניין צביונה של מדינת ישראל?
הקרן החדשה לישראל דבקה בחזון של מדינת ישראל כביטוי ריבוני של הזכות להגדרה עצמית של העם היהודי וכדמוקרטיה המחויבת לשוויון מלא לכל אזרחיה וקהילותיה. הקרן מחויבת לקידום הערכים של כבוד האדם המעוגנים במגילת העצמאות אשר היא רואה כמפתח לביטחונה של ישראל ולקיומה לאורך זמן. הקרן החדשה לישראל פועלת לחיזוק הדמוקרטיה בישראל ולקידום חופש, צדק ושוויון לכל אזרחי ישראל.


מה היא עמדת הקרן לגבי חרמות [BDS]?
הקרן תומכת בחופש הביטוי ומקדמת אמצעים לא אלימים של ביטויי אמונה ומצפון, ומתנגדת לכל ניסיון להפוך לעבירה פלילית את הביטוי הלגיטימי של תמיכה בכל אסטרטגיה או טקטיקה לא אלימה, כולל אלו שהקרן עצמה החליטה לא לתמוך בהן. הקרן מתנגדת לתנועת החרם הבינלאומית על מדינת ישראל (Global BDS Movement), סבורה שדרכי פעולה אלו אינן מועילות ומודאגת מכך שחלקים מסוימים בתוך תנועה זו שואפים לחתור תחת עצם קיומה של מדינת ישראל. הקרן החדשה לישראל לא תתמוך בפעילויות לעידוד חרם בינלאומי נגד מדינת ישראל ולא תתמוך בארגונים שמפעילים תוכניות בתחום זה. עם זאת, הקרן החדשה מתנגדת לכיבוש ולפעולות ההתנחלות הנובעות ממנו. לפיכך, הקרן לא תסיר תמיכתה בארגונים שיעודדו, באופן חוקי, הימנעות מרכישת מוצרים או שימוש בשירותים אשר מקורם בהתנחלויות.

 

האם "שתיל" הוא ארגון נפרד מהקרן?
לא. שתיל הוא הזרוע הביצועית של הקרן, חלק בלתי נפרד ממנה ואינו מהווה יישות משפטית נפרדת. בעוד הקרן החדשה לישראל מסייעת לארגונים על ידי מתן מענקים, שתיל מסייע על ידי מתן יעוץ ארגוני. עם זאת, חשוב לציין כי לא כל הארגונים שמקבלים מענקים מהקרן מקבלים סיוע משתיל, ולא כל הארגונים שמקבלים סיוע משתיל הם מוענקים של הקרן. כמו כן, שתיל מקבל תרומות ייעודיות מגופים שונים שנועדו לקדם את השירותים הספציפיים שהוא מציע לארגונים.

 

 

מי הם התורמים לקרן החדשה לישראל, מה מידת הפיקוח על תרומות אלה?

כפי שניתן לראות בדוחו"ת שלנו, הקרן החדשה לישראל מקבלת תרומות מקרנות וגופים שונים, כמו גם מתורמים פרטיים בחו"ל ובארץ. בהקשר זה חשוב לציין כי תרומות שמקורן בגופים כגון האיחוד האירופאי נתונות לביקורת ופיקוח, בעוד תרומות מצד אנשים פרטיים כמו לדוגמה שלדון אדלסון המחזיק בגוף תקשורת חזק, או אנשים בחו"ל המעבירים מליוני דולרים לבניה בהתנחלויות – לא נתונות לכל פיקוח, ולא לביקורת. לכן, הטענה כאילו הדבר מאפשר התערבות לא לגיטימית בחברה ובפוליטיקה הישראלית מטעה.

 

האם הקרן החדשה לישראל קשורה לעדויות שמופיעות בדו"ח גולדסטון על עופרת יצוקה?

בחינה שנערכה על ידי ד"ר אמיר פז פוקס, מרצה בכיר למשפטים, מוכיחה כי מכלול הארגונים הפועלים בתמיכת הקרן תרמו באופן ייחודי מידע לועדת גולדסטון רק ב16 מתוך 1208 מקרים (1.3% לעומת 92%, כפי שנטען בפרסומים רבים), וכי מרביתם של אלה לא נמסרו באופן אקטיבי לועדת גולדסטון, אלא נאספו על ידי הוודעה ממקורות זמינים ומהאינטרנט.

 

האם הקרן החדשה לישראל אחראית לתביעות נגד בכירים ישראלים בחו"ל?

הקרן החדשה לישראל מעולם לא תמכה, מימנה או סייעה להגשת תביעות נגד בכירים ישראלים בחו"ל. במידה ואדם שהיה קשור בעבר לקרן החדשה היה שותף לפעולות מסוג זה הוא עשה זאת ללא קשר לקרן החדשה ולא בשמה או בהסכמתה. הקרן החדשה לישראל מתנגדת באופן עקרוני לרדיפה אישית של בכירים ישראלים או אחרים.

מדוע תומכת הקרן החדשה לישראל בארגונים כמו עדאלה (המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל), מוסאוא ואחרים?

הקרן החדשה לישראל מאמינה בפלורליזם ובחופש דעות. ארגונים מסוימים מתויגים כקיצוניים על ידי אנשים המתנגדים לפעילותם, בעוד שלמעשה עושים ארגונים אלה עבודה חשובה ביותר למען הזכויות של קבוצות מוחלשות ופגיעות, שקולן לא נשמע בשיח הציבורי ואל מול הרשויות הישראליות. בכך מחזקים ארגונים אלה את חוסנה של מדינת ישראל כדמוקרטיה.

האם התמיכה של הקרן החדשה לישראל במטרות חברתיות מיועדת לכסות על מימון פעילות שנויה במחלוקת של ארגוני זכויות אדם?

הקרן החדשה לישראל תומכת במאות ארגונים הפועלים במגוון של נושאים חשובים למען החברה הישראלית. כל הארגונים פועלים ללא ליאות בשביל להפוך את מדינת ישראל למקום צודק וחופשי יותר. כל הארגונים שמקבלים את תמיכת הקרן פועלים על פי חוק ורשומים כדין ברשם העמותות.

 

הקרן מסייעת לארגונים למען זכויות חברתיות, הגנה על עובדים ומובטלים, חופש הביטוי, איכות סביבה, שוויון לכולם, חופש דת, מלחמה בעוני, קידום הדמוקרטיה ועוד, והתמיכה בכולם, ללא יוצא מן הכלל,  נובעת מאותם עקרונות  המובילים אותנו.